SIGURNOSNI KOMPLET

Sigurnosni kompletKomplet koji se sastoji od štitnika za utičnice (10kom), štitnika za dječje prste, štitnika za uglove te univerzalnog osigurača za ormare. Štitnik za uglove je namijenjen za sve uglove. Čuva glavu djeteta u slučaju ako dijete udari u ugao.
Štitnik za prste onemogućuje potpuno zatvaranje vrata, sprječavajući tako rizik od ozljeđivanj . Sa štitnicima za utičnice utikači postaju nedostupni djeci, pa tako i mogućnost stradanja od strujnog udara. Osigurač za vrata u potpunosti sprječava otvaranje vrata na ormarima.