Zaštita privatnosti

U skladu s propisima GDPR Euroalba d.o.o. će primljene osobne podatke od korisnika i kupaca koristiti isključivo za potrebe izdavanja računa i adresiranje pošiljaka s naručenom robom, te u niti jednom slučaju neće iste prosljediti nekom drugom subjektu.

Euroalba d.o.o. se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Euroalba d.o.o. može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi. Euroalba d.o.o. će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga na zadovoljstvo korisnika. Euroalba d.o.o. se obvezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika.

Euroalba d.o.o. je ovlaštena, na zahtjev tijela državne vlasti, dostaviti podatke o korisnicima neovisno o prethodnim odredbama uvjeta korištenja.

Euroalba d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta korištenja i korištenja web stranice u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Registrirani korisnici

Registriranjem na našim stranicama korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.

Euroalba d.o.o ne može se držati odgovornom za neovlašteno korištenje korisničkog računa, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.

Euroalba d.o.o. zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i usluge za koju je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.

Euroalba d.o.o. ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran.